Touravgift

Avgiften för 2017 års tävlingar är 700kr. Berörda klubbar blir fakturerade denna avgift under april månad.